Visszatérítési szabályzat

15 napos elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli. Vevő elállási jogával csak abban az esetben élhet, ha a terméket eredeti csomagolásban, sértetlenül és a számlával együtt küldi vissza Eladónak. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére, a megadott számlaszámra történő utalással.

Amennyiben élni szeretnél elállási jogoddal, annak jelzését megteheted a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként add fel jelzésed, így tudod igazolni a postára adás dátumát.
A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttasd el cégünk címére. (1165 Budapest, Anilin utca 2c), illetve Foxpost útján a 16. ker. Bökényföldi automatába. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékodról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetned.
Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

Szárazvirág dekorációra nem vonatkozik a pénzvisszafizetési garancia a termék törékeny volta, sérülékenysége miatt.


A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, a terméket megvizsgáljuk, amelyről jegyzőkönyv készül.

Elállási/felmondási Nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Kelt:

 

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

 

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

 

3 A megfelelő jelölendő